MUDr. Petra Pospíšilová


MUDr. Petra Pospíšilová - životopis

MUDr. Petra Pospíšilová vystudovala Lékařskou fakultu univerzity Palackého v Olomouci.

Po ukončení studia v roce 1994 nastoupila na Oční oddělení Městské nemocnice v Ostravě Fifejdách, kde složila v roce 1998 atestaci v oboru oftalmologie.

V letech 1998-2005 pracovala ve Vítkovické nemocnici. Zde se věnovala především akutní a ambulantní oftalmologii a prováděla chirurgické výkony v oblasti víček a na předním segmentu oka.

Od roku 2007 pracuje na soukromé oční klinice Lexum v Ostravě, kde působí jak v refrakční tak kataraktové ambulanci. Provádí předoperační vyšetření, operační indikace, tak i pooperační péči, pracuje s argon laserem a v makulární poradně.

MUDr. Petra Pospíšilová je držitelkou Licence České lékařské komory pro výkony samostatné praxe a Specializované způsobilosti v oboru oftalmologie.

Je členkou České lékařské komory, České oftalmologické společnosti, České společnosti pro refrakční a katarktovou chirurgii.

Mluví aktivně polsky a anglicky, pasivně rusky a italsky.

Pravidelně se zúčastňuje většiny odborných oftalmologických přednášek, seminářů, kurzů a mezinárodních kongresů zaměřených na různou oční problematiku, pořádaných v České republice.

V naší ambulanci pracuje MUDr. mezera Petra Pospíšilová od roku 2010.

Zahraniční stáže

  • Na oční oddělení i ambulanci na soukromé klinice a poklinice ve městě Denver ve státě Colorado v USA.

Samostatné přednášky

  • Refrakční řešení u vysokých hypermetropii 2010
  • Kazuistiky v refrakční chirurgii 2012

V naší ambulanci pracuje MUDr.Petra Pospíšilová od roku 2010.